نمایش 1 - 1 از 1
چهارمین مانور تذکر لسانی در صحنه برگزار شد گزارش تصویری/ چهارمین مانور تذکر لسانی در صحنه با هدف فراگیر کردن فریضه امر به معروف و نهی از منکردر قالب تذکر لسانی برگزار شد.
04/21/1394 - 10:13
اشتراک در عکس پاک پرس امروله